Sonbahar Çizim Serisi

Sal. 17, 24 Eylül
01, 08,15, 22, 29 Ekim
19.00 - 21.00

Bu seride katılımcılar seri boyunca, natürmort objeler, insan yüzü gibi farklı konuları nasıl çizeceklerini öğrenirken malzemeleri de tanıyacaklar. Her ders farklı bir konuya odaklanacak ve bir önceki derste öğrenilenler üzerinden devam edilecek ancak yine de öğrenciler, seri içindeki diledikleri herhangi bir derse de katılabilirler.

Read More
Jessica Sim
canlı model suluboya

Cmt. 20 Temmuz
13.00 - 17600

Bu atölye çalışmasında katılımcılar çeşitli suluboya teknikleri ile tanışacak ve bu tekniği canlı model cizimine nasıl uyarlayabileceklerini deneyimleyecekler. Bu dersimizde temel renk teorisini, materyalleri ve uygulama şekillerini işleyecek ve canlı bir modelin detaylı resmini yapmaya odaklanacağız. Bu atölye, daha önce suluboya çalışmamış olanlar ve gözlemsel resim tekniklerini geliştirmek isteyenler de dahil her seviyeden meraklıya açıktır. Gabrielle Reeves ile

Read More
kent çizimi ve suluboya

Paz. 30 Haziran
14.00 - 17.00

Bu atölye çalışmasında, katılımcılar çeşitli dış mekan çizim teknikleri ile sulu boyayla kalemi bir arada kullanmaya dair temel bilgiler edinecekler. Bu çalışma Yeldeğirmeni Mahallesi ile iç içe olmanızı sağlayacak ve çevreniz ile bir iletişim kurma biçimi olarak mekansal sulu boya skeci yapmayı öğreneceksiniz. Gabrielle Reeves ile

Read More
canlı model çizim serisi

Sal. 11, 18, 26 Haziran
19.00 - 21.00

Bu iki derslik seride katılımcılar çeşitli çizim tekniklerini öğrenecek, bunlara dair temel kullanım bilgisi geliştirecekler; malzemeleri genel olarak tanıyacak, insan bedeni çizimine nasıl yaklaşacaklarını öğrenecekler. Seri boyunca katılımcılar figür temasına odaklanarak üç projede çalışacaklar.

Read More
botanik suluboya

Sal. 19 Mayıs
14.00 - 17.00

Bu atölye çalışmasında öğrenciler çeşitli suluboya tekniklerini öğrenecek ve bu tekniğe dair temel bilgileri geliştirecekler. Bu dersimizde renk teorisini, materyalleri ve uygulama şekillerini işleyecek ve gerçek hayattan bir bitkinin detaylı bir resmini yapmaya odaklanacağız. Gabrielle Reeves ile

Read More
suluboya II serisi

Sal. 07, 14, 21, 28 Mayıs
19.00 - 21.00

4 bölümden oluşan bu seride katılımcılar çeşitli suluboya tekniklerini öğrenecek, tekniğe dair bilgilerini geliştirecekler. Derslerde renk teorisini, metodları ve sürdürülebilir suluboya resim üzerinde çalışma yöntemleri keşfedilecek. Gabrielle Reeves ile

Read More
karma teknik eskiz defteri serisi

Sal. 02, 09, 16, 23 Nisan
19.00 - 21.00

A sketchbook is perfect place to capture daily experiences and environments, while also improving drawing and painting skills. In this series, participants will learn the basics of how to start and maintain a personal sketchbook. We will work on four individual drawing and painting projects, introducing the basics of watercolour for on-location painting, how to draw perspective and architecture, as well as pen and mixed media techniques - equipping participants with practical tools to continue using their sketchbooks following the series. Led by Gabrielle Reeves

Read More
karma teknik eskiz defteri serisi

Sal. 05, 12, 19, 26 Mart
19.00 - 21.00

Bir Eskiz Defteri tutmak; günlük deneyimleri, çeşitliliği yakalamak ve aynı zamanda çizim ve boyama becerilerini geliştirmek için mükemmel bir çalışma yöntemidir. Bu seride katılımcılar kişisel bir eskiz defteri oluşturma ve sürdürmenin temellerini öğreneceklerdir. Yerinde boyama için gerekli suluboya temellerini, perspektif ve mimariyi nasıl çizeceğimizi, kalem ve karma medya tekniklerini tanıtan dört bireysel çizim ve boyama projesi üzerinde çalışacağız. Katılımcıları eskiz defterlerini kullanmaya devam etmek için pratik araçlarla donattık! Gabrielle Reeves ile

Read More
art classesJessica Sim
suluboyaya başlangıç

Cmt. 16 Şubat
14.00 - 17.00

Bu atölye çalışmasında öğrenciler çeşitli suluboya tekniklerini öğrenecek ve bu tekniğe dair temel bilgileri geliştirecekler. Bu dersimizde renk teorisini, materyalleri ve uygulama şekillerini işleyecek ve günlük yaşamdan basit nesnelerin resmini yapmaya odaklanacağız. Bu atölye, daha önce suluboya çalışmamış olanlar ve gözlemsel resim tekniklerini geliştirmek isteyenler de dahil her seviyeden öğrenciye açıktır. Gabrielle Reeves ile

Read More
baskı resim serisi: şehir hayatı

Sal. 05, 12, 19, 26 Şubat
19.00 - 21.00

4 bölümden oluşan bu seride katılımcılar, çeşitli baskı resim tekniklerini öğrenecek, bu tekniğe dair temel bilgiler edinecek, materyalleri tanıyacak, bir şekil oymayı ve çizmeyi öğrenecek ve bir dizi baskı yapacaklar. Bu serimiz boyunca katılımcılar tek bir projeye odaklanacak; şehir hayatı teması üzerinde yoğunlaşacaklar. Gabrielle Reeves ile

Read More
resim dersleriJessica Sim
canlı model suluboya

Cmt. 26 Ocak
14.00 - 17.00

Bu atölye çalışmasında katılımcılar çeşitli suluboya teknikleri ile tanışacak ve bu tekniği canlı model cizimine nasıl uyarlayabileceklerini deneyimleyecekler. Bu dersimizde temel renk teorisini, materyalleri ve uygulama şekillerini işleyecek ve canlı bir modelin detaylı resmini yapmaya odaklanacağız. Bu atölye, daha önce suluboya çalışmamış olanlar ve gözlemsel resim tekniklerini geliştirmek isteyenler de dahil her seviyeden meraklıya açıktır. Gabrielle Reeves ile

Read More
pastel canlı model çizimi

Sal. 4 & 11 Aralık
19.00 - 21.00 

In this 2-part series, students will learn a variety of drawing techniques and build basic knowledge of charcoal and pastel, including an introduction to materials, and how to approach drawing the human figure. Throughout the series students will work on two projects, focusing on the theme of life drawing.Led by Gabrielle Reeves

Read More
resim dersleriJessica Sim
suluboya serisi

Sal., 06, 13, 20, 27 Kasım
19.00 - 21.00

4 bölümden oluşan bu seride katılımcılar, çeşitli suluboya tekniklerini ve bu tekniğe dair temel bilgileri öğrenecekler. Bu dersimizde renk teorisini, materyalleri ve uygulama şekillerini işleyecek ve dört ana proje üzerinde yoğunlaşacağız: natürmort nesneler, canlı model çizimi, dış mekanın resmedilmesi ve bireysel resimler. Bu serimiz, çizim deneyimleri gözetilmeksizin, herkese açıktır. İster suluboyaya yeni başlayanlardan olun, ister becerilerini geliştirmek isteyenlerden, hepinizi bu serimize bekliyoruz! Dilediğiniz gibi gelip günlük olarak da katılabilirsiniz. Gabrielle Reeves ile

Read More
resim dersleriJessica Sim
kent çizimi

Paz. 4 Kasım
14.00 - 17.00

Bu atölye çalışmasında, katılımcılar çeşitli dış mekan çizim teknikleri ile sulu boyayla kalemi bir arada kullanmaya dair temel bilgiler edinecekler. Bu çalışma Yeldeğirmeni Mahallesi ile iç içe olmanızı sağlayacak ve çevreniz ile bir iletişim kurma biçimi olarak mekansal sulu boya skeci yapmayı öğreneceksiniz. Bu seri, daha önce sokak çizimi veya sulu boya çalışmamış olanlar ve gözlemsel resim becerilerini geliştirmek isteyenler dahil her seviyeden öğrenciye açıktır. Gabrielle Reeves ile

Read More
çiçekli natürmort resim

Per. 18 Ekim
19:30-21:30

Bu atölyede katılımcılar, otomatik ve içgüdüsel dürtülerini esas alıp suluboya tekniğini kullanarak natürmort çizimi keşfedecekler. Atölye çalışması boyunca katılımcılar, sürekli bir rehberlik yardımı ile; çiçeklerin canlı, uyumlu ve yemyeşil versiyonlarını yeniden yaratırlarken sağ beyin aktivitelerini bilinçli olarak kullanabilmeyi deneyimleyecekler.

Read More
resim dersleriJessica Sim
otomatik portre çizimi

Per. 11 Ekim
19.30 - 21.30

Bu atölyede, katılımcılar otomatik ve içgüdüsel dürtülerin kullanımıyla portre yapmayı ve kendilerini keşfedecekler. Aynı zamanda eğitmenlerinin rehberliğinde, sadece kendilerinin değil diğer katılımcıların da portrelerini oluştururken, sağ beyin aktivitelerini bilinçli bir şekilde hareket ettirmeyi öğrenecekler. 
Gelecekteki sanat çalışmalarınızda da uygulayabileceğiniz ilginç ve farklı bir tekniği deneyimlemiş olacaksınız. Siettie ile

Read More
resim dersleriJessica Sim
kent çizimi

Paz. 7 Ekim
14.00 - 17.00

Bu atölye çalışmasında, katılımcılar çeşitli dış mekan çizim teknikleri ile sulu boyayla kalemi bir arada kullanmaya dair temel bilgiler edinecekler. Bu çalışma Yeldeğirmeni Mahallesi ile iç içe olmanızı sağlayacak ve çevreniz ile bir iletişim kurma biçimi olarak mekansal sulu boya skeci yapmayı öğreneceksiniz. Bu seri, daha önce sokak çizimi veya sulu boya çalışmamış olanlar ve gözlemsel resim becerilerini geliştirmek isteyenler dahil her seviyeden öğrenciye açıktır. 

Gabrielle Reeves ile

Read More
insan figürü çizimi: kömür & pastel çizim

Sal. 02, 09, 16, 23, 30 Ekim
19.00 - 21.00

Bu seride öğrenciler, çeşitli çizim tekniklerini öğrenecek, bunlara dair temel kullanım bilgisi geliştirecekler. Katılımcılar insan yüzü, eli, ayağı ve figür çizimi öğrenirken malzemeleri de tanıyacaklar. Her ders farklı bir konuya odaklanacak, ancak yine de öğrenciler, seri içindeki diledikleri herhangi bir derse de katılabilirler.

Read More
resim dersleriJessica Sim
botanik suluboya

Cmt. 7 Temmuz
14.00 - 17.00

Bu atölye çalışmasında öğrenciler çeşitli suluboya tekniklerini öğrenecek ve bu tekniğe dair temel bilgileri geliştirecekler. Bu dersimizde renk teorisini, materyalleri ve uygulama şekillerini işleyecek ve gerçek hayattan bir bitkinin detaylı bir resmini yapmaya odaklanacağız. Bu seri, daha önce suluboya çalışmamış olanlar ve gözlemsel resim tekniklerini geliştirmek isteyenler de dahil her seviyeden öğrenciye açıktır. Gabrielle Reeves ile

Read More